פלטינום - חברה לייעוץ וניהול תיקי השקעות בע"מ
 תוכנה לניתוח טכני
חדש באתר !
 
תוכנה לנתוח טכני. 45 יום ניסיון ללא עלות

 

לפרטים נוספים...
 סקירות שוק

סקירות מאקרו תחת כפתור מחקר 

לפרטים נוספים...
לקבל עדכונים הכנס את פרטיך
שם מלא
אימייל

סקירות

אג"ח

שטר חוב המקנה בעלות על סכום הכסף הנקוב עליו, סכום שישולם בעתיד ע"י מי שהנפיק את האג"ח (ממשלה או חברה). הגוף המנפיק מקבל מרוכש האג"ח כסף ומתחייב להחזירו בעתיד. כלומר, זוהי מעין הלוואה שלוקח המנפיק מהמשקיעים. הלווה העיקרי בשוק איגרות החוב בישראל (המנפיק) היא הממשלה (אג"ח ממשלתי). לווים אחרים המנפיקים אג"ח הן חברות עסקיות (אג"ח קונצרני).

אג"ח בלתי מובטחת

הפרעון אינו מובטח על ידי שעבוד, או ע"י התחייבות שמעוגנת בשטר נאמנות. לפיכך, במקרה של פשיטת רגל של החברה המנפיקה, הלווה שקנה את האג"ח חשוף למצב שבו לא יקבל, לא את הריבית שהחברה חייבת לו וייתכן שאף לא את הקרן.

אג"ח בניכיון

אג"ח המונפקת בנכיון - מתחת לערך הנומינלי (מתחת לפארי). למשל: מחיר הפארי הוא 100 והחברה מנפיקה אג"ח ל- 5 שנים במחיר 95%. הניכיון הינו בשיעור 5%, או 1% לכל שנה.

אג"ח בפרמיה

 אגרת חוב שהונפקה במחיר גבוה מערכה הנקוב.

אג"ח בריבית משתנה

אגרת חוב אשר הריבית בה אינה קבועה לכל תקופת חיי האגרת, ומשתנה לפי פרמטרים מסוימים ידועים מראש.

אג"ח דולרית

אגרת חוב הנקובה בדולרים, ובה הקרן והריבית ישולמו בדולרים.

אג"ח זבל

אגרת חוב בעלת רמת סיכון גבוהה מאוד.

אג"ח להמרה

איגרת חוב המונפקת ע"י חברה ואשר ניתנת להמרה במניות, בנוסף להתחייבות לשלם למחזיקיה ריבית וקרן. בעת הנפקת איגרת חוב להמרה קובעת החברה המנפיקה את יחס ההמרה (למשל על כל 3 אג"ח תתקבל מניה אחת) ואת מועדי ההמרה. בעלי איגרות חוב להמרה אינם זכאים לחלוקת דיבידנד, אולם הם מקבלים, כאמור, ריבית, וכן זכאים להשתתף בהנפקת זכויות ולקבל פיצוי במקרה של חלוקת מניות הטבה ע"י שינוי יחס ההמרה. היתרון באג"ח להמרה הינו, שהוא בעל שני מסלולים. מצד אחד, היא איגרת חוב לכל עניין ודבר, ומצד שני היא ניתנת להמרה במניית החברה. לפיכך, עלייה בשער המניה יכולה להביא לעלייה במחיר איגרת החוב להמרה, הרבה מעבר למחיר הנגזר מתנאי האג"ח שלה. בבורסה בת"א נסחרות כ - 150 איגרות חוב כאלה.

אג"ח להמרה מחוץ לכסף

איגרות חוב להמרה שמתנהגות כאג"ח סטרייט לכל דבר, הואיל ופרמיית ההמרה שלהן כה גבוהה, שהיא הופכת את אופציית ההמרה לבלתי רלוונטית. באיגרות חוב להמרה מחוץ לכסף, קריטריון ההשקעה המרכזי הוא התשואה לפדיון שלהן (ברוטו או נטו, בהתאם למשקיע), ולא הפרמיה.

אג"ח מיועדות

אג"ח שמונפקות ע"י הממשלה במיוחד עבור קרנות פנסיה, ובאופן חלקי גם לחברות ביטוח בפוליסות השונות שלהן, ככסוי עבור הצבירה הכספית שלהן. אג"ח אלה מונפקות בתנאים מיוחדים ואינן סחירות.

אג"ח ממשלתית

אגרת חוב המונפקת על ידי ממשלת ישראל בתמורה לגיוס כספים מהמשקיעים, ובה נקובים מועד הפרעון, גובה הריבית, סוג הריבית וסוג ההצמדה.

אג"ח סטרייט

אגרת חוב שאינה ניתנת להמרה למניות ומשמשת כאגרת חוב בלבד. רוב אגרות החוב הללו הן איגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב שהונפקו עי פירמות (אג"ח קונצרניות). 

אופציה

זכות לרכישה או למכירה של כמות מנכס מסוים, במחיר מימוש מוסכם מראש, בתאריך מסוים (או עד לתאריך מסוים). קיימים שני סוגי אופציות: WARRANT (כתב אופציה) ו- OPTION.

אופציה OPTION

זוהי זכות שמוכר כותב האופציה - לקונה האופציה.

אופציה - מחיר מימוש

מחיר המימוש של אופציה יכול להיות גבוה, נמוך או שווה למחיר נכס הבסיס (מדד המעוף).

אופציה WARRANT (כתב אופציה)

כתב אופציה, מונפק ע"י חברה ומעניק זכות לרכישת מניות החברה. כנגד מימוש האופציה מנפיקה החברה מניות, תמורת מחיר מימוש מוסכם מראש. כתבי אופציה ניתנים למימוש בכל עת (למעט תקופות מסוימות) עד לתאריך פקיעתן. 

אופציה למכירה - PUT

זכות, שכותב האופציה מוכר לקונה האופציה, למכור לו (לכותב) כמות מנכס מסויים, במחיר מימוש ובתאריך שנקבעו מראש.

אופציה לרכישה - CALL

זכות, שכותב האופציה מוכר לקונה האופציה, לקנות ממנו (מהכותב) כמות מנכס מסויים, במחיר מימוש ובתאריך שנקבעו מראש.

אופציה מט"ח

אופציה מט"ח מקנה לרוכש זכות קנייה/מכירה של סכום קבוע במטבע מסויים, בשער חליפין קבוע ומוגדר מראש, במשך כל חיי האופציה או בסוף חייה. כותב האופציה מוכר התחייבות (לרוכש האופציה) למכור לו סכום מסוים במט"ח. הרוכש משלם עבור זכות זו תשלום חד פעמי, פרמיה. 

ארביטראז' - ARBITRAGE

טכניקה, שמטרתה עשיית רווחים ללא סיכון, ע"י ניצול הפרשי מחירים של ניירות ערך, מטבעות וסחורות, כתוצאה מרכישתם בבורסה אחת (בה הם נסחרים במחיר נמוך), ומכירתם בו זמנית בבורסה אחרת (בה הם נסחרים במחיר גבוה יותר). 

עמוד הבית הדפס שלח לחבר
נבנה ע"י בניית אתרים - אי.קיי.דיזיין