פלטינום - חברה לייעוץ וניהול תיקי השקעות בע"מ
 תוכנה לניתוח טכני
חדש באתר !
 
תוכנה לנתוח טכני. 45 יום ניסיון ללא עלות

 

לפרטים נוספים...
 סקירות שוק

סקירות מאקרו תחת כפתור מחקר 

לפרטים נוספים...
לקבל עדכונים הכנס את פרטיך
שם מלא
אימייל

תהליך בניית תיקי ההשקעות

  • מעקב ואיסוף מידע מאקרו כלכלי רציף

מחלקת המחקר מבצעת באופן רציף מעקב יומיומי אחר כעשרים הכלכלות המובילות בעולם.  באופן שוטף מתווספים נתונים אחר הפעילות הכלכלית - הייצור, המכירות, צמיחת התוצר, הצריכה הפרטית ומרכיביה, חסכון והשקעה, המאזן המסחרי, גרעונות תקציביים וכן נתונים מהשווקים הפיננסיים לגבי מחירי מניות, מטבעות, אגרות חוב וסחורות ותשואות אגרות החוב, ברמת מדינה וברמת ענפים כלכליים.  כל הנתונים נאספים למודלים ממוחשבים ייחודיים שנבנו בחברה, המנתחים את מצב הכלכלות ומציפים את המדינות והענפים המועדפים להשקעה באותו פרק זמן.

  • אנליזה ומחקר חברות ואגרות חוב מעמיק

במקביל, מתבצעת אנליזה ומחקר מעמיק אחר החברות ישראליות הנסחרות בבורסה בתל-אביב כולל בסיוע מחקר חיצוני. לגבי כל חברה נאספים ונבדקים נתונים לגבי הפעילות העסקית ומנותחים הדוחות הכספיים שמתפרסמים מידי רבעון.  מבין כל ענף כלכלי במשק הישראלי נבחרות החברות הבולטות לטובה ומביניהן נבחרות החברות הראויות להשקעה, כולל שיקולים מסחריים (סחירות, יכות הנזלה).

מניות חו"ל - מתבצע מעקב יומיומי אחר חברות מובילות, הכולל גם סיוע בדוחות מחקר חיצוני נרכש - ומתקבלת החלטת השקעה.

מידי שבוע מתכנס פורום מניות ישראל ופורום מניות חו"ל ונבחנים באופן פרטני ההתפתחויות בענפים השונים ובכל אחת מהחברות, הן בצד העסקי והן בצד הפיננסי.  דגש רב מושם על ניתוח הסיכונים בכל ענף וחברה ונידונים לעומק יחסי סיכון סיכוי בכל חברה.  בסיום התהליך נקבעות המניות המומלצות להשקעה במסלולי ההשקעה השונים.

במקביל מתכנס מידי שבוע פורום אגרות חוב מקומי ובו נבחנים מחירי ותשואות אגרות החוב השונים, ממשלתיות וקונצרניות, ויחסי הסיכון והסיכוי בכל צד.  בסיום התהליך נקבעות אגרות החוב המומלצות להשקעה במסלולי ההשקעה השונים.

  • ניתוח יחסי סיכון וסיכוי לכל מניה, סחורה ואגרת חוב

מודל ניתוח הסיכונים והסיכויים לוקח בחשבון לכל מניה, תעודת סל, אגרת חוב וסחורה ספקטרום רחב של פרמטרים המשפיעים או העשויים להשפיע על אותו נכס, הן בצד העסקי, הפיננסי, הגיאופוליטי, הפנים פוליטי, אקלימי ואחרים ומנסה לכמת את השפעת אותו גורם על מחיר הנכס.  התוצאה הסופית של ניתוח כזה הינה הצפה של כל הפרמטרים שעשויים / עלולים להשפיע על מחירו ואת מאזן ההשפעה בכל רגע נתון.  באופן כזה מתקבל תמחור מדוייק יותר של הנכס ויכולת מסחר טובה יותר בשוק.

  • קביעת האלוקציה בין אפיקי ההשקעה

לקראת דיוני וועדת ההשקעות של החברה מתבצע ניתוח יחסי מחיר בין האפיקים המנייתיים והאפיקים הסולידיים ובתוכם, בין האפיק הצמוד למדד והאפיק השקלי הלא צמוד.  התוצאה של ניתוח יחסים זה הינו קביעת האלוקציה בין האפיקים המנייתיים ובין האפיקים הסולידיים - האפיק הצמוד למדד, קונצרני וממשלתי והאפיק השקלי.

  • בניית מסלולי השקעה מובנים

השלב האחרון בתהליך הינו שילוב בין ההחלטה של האלוקציה בין אפיקי ההשקעה השונים ובין ההחלטות שהתקבלו לגבי המניות ואגרות החוב המומלצות להשקעה במסלולי ההשקעה השונים.  התפוקה הסופית הינה הרכב מובנה ומפורט של תיקי השקעות במסלולים השונים שאותם קל להתאים לפרופיל הלקוחות.

עמוד הבית הדפס שלח לחבר
נבנה ע"י בניית אתרים - אי.קיי.דיזיין